Skip to content

Gallerry 22

Gallerry 22

แกลเลอรี่ ทเวนตี้ทู
เป็นการสร้างสรรค์และสรรค์สร้าง
ร้านอาหารและงานศิลปะเข้ามาอยู่รวมกัน เพื่อให้ทุกท่าน ประทับใจในอรรถรส
ตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์ ผสมผสานกับศิลปะยุโรป
ในคอนเซ็ป EAT & ART

Opens daily from 11 am – 9 pm

IMG_2496
IMG_2500
IMG_2487
IMG_4064
IMG_4027
IMG_4042
IMG_4062
IMG_4057
IMG_2623
IMG_2624
IMG_2628
IMG_2641
IMG_2643
IMG_4147
IMG_4076
IMG_2518
IMG_2483
IMG_2506
IMG_4061
IMG_2588
IMG_4066
IMG_4121
IMG_4163
IMG_4037