Thai Language English Language
CHECK IN       tripadvisor rating 5

Attractions


 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำยามเช้า)

  เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ค้าขายกันทางน้ำ ตลาดเริ่มค้าขายเวลา 8.00-12.00 น. โดยใช้เรือพายเป็นพาหนะ มานานกว่า 100 ปี (ย้ายมาจาก คลองลัดพลี) ชาวบ้านที่นี่ มีอาชีพทำสวน ผักและผลไม้ เป็นหลัก ที่แห่งนี้เปิดตัวสู่สายตาชาวโลก ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ.2510 ในภาพของตลาดน้ำที่คลาคล่ำไปด้วยเรือพายลำย่อม บรรทุกสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ พ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้า โทนสีเข้ม แบบชาวสวน ใส่หมวกงอบใบลาน พายเรือเร่ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ในยามที่เส้นทางคมนาคมทางน้ำ เป็นหัวใจหลัก • พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงหนังใหญ่ วัดขนอนหนังใหญ่

  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษา ตัวหนังใหญ่ ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็น ศิลปะการแสดงชั้นสูง ลักษณะเป็นเรือนไทยจัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ มีตัวหนัง จำนวน 313 ตัว อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทุกวันเสาร์ จะมีการจัดแสดงเชิดหนังใหญ่ ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นการละเล่นชั้นสูง ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ แบ่งเป็น ชุดหนุมานถวายแหวน ชุดสหัสสกุมาร และ เผากรุงลงกา ชุดศึกอินทรชิต

  พิพิธภัณฑ์ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.
  แสดงเชิดหนังใหญ่ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น. รอบเดียว โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดขนอน • ค้างคาวร้อยล้าน วัดเขาช่องพราน

  บริเวณเขาช่องพราน มีถ้ำหินปูนที่สวยงาม 2 ถ้ำ สูงจากพื้นประมาณ 60 เมตร คือ ถ้ำพระนอน ที่ภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ มากกว่าร้อยองค์ และมีพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ องค์ใหญ่ ความยาว 9 เมตร แต่สิ่งที่สร้างชื่อให้เขาช่องพราน คือ ฝูงค้างคาวนับล้านตัว ที่กรูกันบินออกจากถ้ำ พวยพุ่งเป็นสายสีดำ นานนับชั่วโมง ทุกเย็น ในช่วงใกล้พลบค่ำ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว สามารถชมทิวทัศน์ อันกว้างไกล และ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บนจุดชมวิวของยอดเขานี้ และ จุดนี้ ยังเป็นจุดชมค้างคาวที่ออกหากินจากปากถ้ำอีกด้วย • อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ไฟเบอร์กลาส บุคคลสำคัญ อาทิ ครูมนตรี ตราโมทย์, สืบ นาคะเสถียร, ม.ล.ปิ่น มาลากุล นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญชาวต่างชาติ อีกหลายท่าน โดยได้บรรยายประวัติเอาไว้ครบครัน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งก่อสร้าง ที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งและประติมากรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ลานพระ 3 สมัย ประติมากรรมพระพุทธรูป กุฏิสงฆ์ เป็นเรือนไทยที่ถูกบรรจงสร้างขึ้น ตามแบบแผนประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของพระภิกษุ ที่เป็นที่นับถือ ของผู้คนในแต่ละภูมิภาค บ้านไทย 4 ภาค สะท้อนถึง เรื่องราวการดำเนินชีวิต ของผู้คนในแต่ละภาค ถ้ำชาดก ลานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำลองขึ้นจากประติมากรรมศิลปะราชวงศ์ซ้องของจีน • โบสถ์คริสต์ (วัดพระหฤทัย)

  โบสถ์หลังแรก เป็นโบสถ์ไม้ โบสถ์หลังปัจจุบัน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2423 เสร็จในปี พ.ศ.2466 โบสถ์พระหฤทัย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ลักษณะโครงสร้าง เป็นแบบผนังรับน้ำหนัก ถ่ายน้ำหนัก สู่เสาเข็มไม้ รูปแบบโดยรวมงดงามมาก อายุ 100 ปีเศษ • เมืองโบราณและจิปาถะภัณฑ์สถาน บ้านคูบัว

  บ้านคูบัว เป็นบริเวณที่พบซากโบราณสถานของเมืองโบราณ สมัยทวารวดี ซึ่งมีพื้นที่ 1,687,500 ตรม. นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานทางโบราณคดี สมัยทวารวดี มากมาย และ ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็น ที่ตั้งของ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ที่จัดแสดงศิลปะ วัตถุโบราณ สมัยทวารวดี มีห้องแสดงวิถีชีวิต ของ ชาวไทย-ยวน พร้อม หุ่นขี้ผึ้งแสดงเครื่องแต่งกายของชุมชนตามชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เคยอาศัยอยุ่ในจังหวัดราชบุรี แสดงภูมิปัญญาการทอผ้าจก ไท-ยวน เชียงแสน ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี • วัดหนองหอย

  เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2416 บนเส้นทางถนนเบิกไพร-เขางู เป็นที่ตั้งของพระวิหาร พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร และ อีกด้านหนึ่งของยอดเขา ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก เป็นที่เลื่อมใสมากของประชาชนในความศักดิ์สิทธิ์ มีผู้ศรัทธามากราบไหว้ สักการบูชา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ • วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง)

  ชมความมหัศจรรย์ของโบสถ์ในต้นไม้ ณ วัดบางกุ้ง ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็น หนึ่งในสถานที่ Unseen Thailand มีสถานที่สำคัญเป็นอุโบสถหลังเดิม ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ ทั้งต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และ ต้นกร่าง ภายในโบสถ์มีหลวงพ่อพุทธมณีนิล เป็นพระประธาน อายุกว่า 400 ปี • ตลาดน้ำอัมพวา (ตลาดน้ำยามเย็น)

  ตลาดริมคลอง เปิดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 15.00-21.00 น. บรรยากาศสบายๆ มีอาหารหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทาน รวมถึงของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้เลือกซื้อเลือกชม นอกจากนี้ยังมีบริการล่องเรือชมหิ่งห้อยตัวน้อย ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศพื้นบ้านริมสองฝั่งคลอง • ตลาดร่มหุบ

  หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดแม่กลอง แต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่า ตลาดเสี่ยงตาย เป็นตลาดที่อยู่บนทางรถไฟ เมื่อได้ยินเสียงระฆังจากนายสถานี ก็เริ่มจับตามองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เรียกได้ว่า เป็นงานประจำของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเหล่านี้ แต่เป็นเสน่ห์ และ ความสนุกสนาน ของบรรดานักท่องเที่ยวนั่นเอง เมื่อรถไฟผ่านไป ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิม และ ถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่ต้องมากันให้ถูกเวลา กำหนดเวลาเดินรถไฟ สายแม่กลอง-บ้านแหลม (จำนวน 2 โบกี้) คือ เวลาออก 6.20น., 9.00น., 11.30น., 15.30น. เวลาเข้า 8.30น., 11.10น., 14.30น., 17.40น.


Special Offer  อ่านต่อ